Умови доступності закладу освіти


Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У разі звернення батьків дітей з особливими освітніми потребами до дирекції ліцею щодо організації інклюзивної форми навчання, в обов’язковому порядку здійснюється створення інклюзивного класу.

В закладі освіти створено три класи з інклюзивною формою навчання для навчання осіб з особливими освітніми потребами (4, 6 та 8 класи). Створені умови для навчання дітей відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. Учням надаються психолого – педагогічні та корекційно – розвиткові послуги (у освітньому закладі працюють соціальний педагог та практичний психолог) згідно висновку ІРЦ.

В ліцеї створено ресурсну кімнату з метою створення комфортного простору для організації процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання.